بایگانی برچسب ها: sms be salamati pedar

اس ام اس به سلامتی پدر (۱)

اس ام اس به سلامتی پدر (۱)

اس ام اس به سلامتی پدر اس ام اس به سلامتی پدر جدید همیشه مادر را به مداد تشبیه می کردم، که با هر بار تراشیده شدن، کوچک و کوچک تر می شود… ولی پدر یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ می کند، خم به ابرو نمی آورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست فقط هیچ کس نمی بیند و نمی داند که چه قدر دیگر می تواند بنویسد… ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ به سلامتی پدر ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ به سلامتی پدری که طعم پدر داشتن رو نچشید، اما واسه خیلی...

ادامه مطلب