بایگانی برچسب ها: Evaluate the effects of oral sex

بررسی عوارض رابطه جنسی دهانی

بررسی عوارض رابطه جنسی دهانی

عوارض رابطه جنسی دهانی رابطه های جنسی دهانی یکی از عوامل انتقال بیماری های مقاربتی میباشد ،که در این مقاله به عوارض رابطه جنسی دهانی میپردازیم . آیا بیماری های مقاربتی از طریق رابطه جنسی دهانی هم منتقل می شوند؟ چون اکثر افرادی که رابطه جنسی دهانی برقرار می کنند انواع رابطه جنسی دیگر را هم انجام می دهند برای محققین خیلی سخت است که دریابند بیماری های مقاربتی تا چه میزان فقط از طریق رابطه جنسی دهانی منتقل می شوند. در عین حال، همه ما ...

ادامه مطلب