بایگانی برچسب ها: زن بیوه

انتخاب شغل روسپی گری توسط زنان در تهران !!

انتخاب شغل روسپی گری توسط زنان در تهران !!

انتخاب شغل روسپی گری توسط زنان در تهران به گزارش محبوب ترین : در چند سال اخیر زنان زیادی شغل روسپی گری را برای خود انتخاب کرده اند و طی دستگیری ۲۰۰۰ زن خیابانی توسط پلیس امنیت اخلاقی نتایج زیر به دست آمده است : بیشتر در ادامه… در پی دستگیری بالغ بر دو هزار زن خیابانی و بررسی وضعیت آنها، مشخص گردیده ۶۰۰ نفر از آنها روسپی‌گری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند و ۱۴۰۰ نفرشان از طریق شبکه‌های مجازی به این دام افتاده و اقدام به ارتباط‌گ...

ادامه مطلب