بایگانی برچسب ها: روز معلم94

پیامک تبریک روز معلم (۱)

پیامک تبریک روز معلم (۱)

پیامک تبریک روز معلم (۱) جملات تبریک روز معلم جملات تبریک روز معلم آموزش عشقم از همین مکتب توست اندوخته ی سوادم از این لب توست گفتم که مریضم و بیا بستر من چون عامل دردم این غم و این تب توست جملات تبریک روز معلم با این گچ عشق تخته ی جانم زن خطّی ز کلام خود به ایمانم زن صد درس در این کلاست آموخته ام یک درس ز عشق جان ویرانم زن یک پدر بخشنده آب و گل است / یک پدر روشنگر جان و دل است لیک اگر پرسی کدامین برترین / آنکه دین آموزد و علم ...

ادامه مطلب