بایگانی برچسب ها: روز مرد94

اس ام اس های طنز روز پدر (۱)

اس ام اس های طنز روز پدر (۱)

اس ام اس های طنز روز پدر   اس ام اس های طنز روز پدر (۱) به علت زن ذلیلى مردهاى این دوره،وداشتن خاصیت زنانه ى اکثرمردها وکمبودیانبودمردهایى مثل حشمت فردوس،امسال روزمرد مجددأ روز زن اعلام شد! ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس های طنز روز پدر ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اینکه از جیب پدر بچه او با خبر است اینکه زن درک کند شوهر او در بدر است اینکه احساس کند وضع چقدر خر تو خر است ! بهترین هدیه روز پدر است ! ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام ...

ادامه مطلب