بایگانی برچسب ها: روز زن

پیامک تبریک روز مادر- سری دوم فروردین ۹۳

پیامک تبریک روز مادر- سری دوم فروردین ۹۳

پیامک تبریک روز مادر   گر پادشاه عالم شوی . . . . باز هم گدای مادری ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■   پیامک تبریک روز مادر  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ بـــه ســـــلامتی مــــــــادری که بم گفت اگه اعصابت خورده داد بــــــــزن مــنـو بــــــــزن فقط تو خودت ننداز عـــــزیــــزم یه لحظه اشکم در اومد لعنت به من لعنت به من مامان دوست دارم… ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■   پیامک تبریک روز مادر  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■   مادر ، تک واژه ایست زیبا مادر ، عین زیبایی س...

ادامه مطلب