بایگانی برچسب ها: در دوران نامزدي چگونه صحبت كنيم؟

راز درد و دل کردن در دوران نامزدی!!

راز درد و دل کردن در دوران نامزدی!!

  راز درد و دل کردن در دوران نامزدی!! توصیه هایی برای دامادهااو را در جریان قرار دهید نقش مرد داستان های عاشقانه را بازی نکنید و فکر نکنید که یک تنه باید جور همه مشکلات را بکشید و نگذارید کسی از آن ها خبردار شود. اگر نامزد شما از همین ابتدا در جریان مشکلات تان باشد، حتی در صورتی که راه حلی برای شان نداشته باشد، درک احساس تان برایش آسان تر خواهد بود. مشکلات شغلی، مسایل مربوط به زندگی آینده و نگرانی هایتان را با او در میان بگذار...

ادامه مطلب