بایگانی برچسب ها: داستان عاشقانه کوتاه غمگین

داستان عاشقانه من پریا و عشقم فرهاد !

داستان عاشقانه من پریا و عشقم فرهاد !

داستان عاشقانه من پریا و عشقم فرهاد من پریا ۲۳ ساله و عشقم فرهاد ۲۷ ساله : سال ۸۸ دانشگاهی که دوست داشتم تو رشته موردعلاقم قبول شدم . دانشگاه طباطبایی روانشناسی بالینی . تا اون روزسرم تودرس وکتاب بودوالبته تودوران دبیرستانم یه تصادف کردم که باعث شد چندتا جراحی داشته باشم وهمین باعث شده بود که به هیچ جنس مخالفی فکرنکنم ، ادامه مطلب ...

ادامه مطلب