بایگانی برچسب ها: جوك فانتزي جديد

جوک جدید – سری اول اردیبهشت ۹۳

جوک جدید – سری اول اردیبهشت ۹۳

جوک جدید – سری اول اردیبهشت ۹۳ جوک جدید   یکی از فانتزیام به وقوع پیوست! مامانم از بیرون اومد تا اومد از چیپسم برداره گفتم: اول دستاتو بشور! آقا یک حالی داد که نگو فقط یکم شکستگی پاهام اذیتم میکنه ولی تمام کبودیام خوب شده! تازه دکتر گفته: هفته دیگه گچ دست و پامم باز میکنه…!!! ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■   جوک های خنده دار  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ این دستگاه فشار خون مچیا از یخچالم برا خونه واجبتره! میشه باهاشون چند ساعت مهم...

ادامه مطلب