بایگانی برچسب ها: جوك باحال

جوک خنده دار جدید (۲)

جوک خنده دار جدید (۲)

جوک خنده دار جدید (۲) ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍی ﺍﺯ سینگلی ﺭﺳﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺰنم ﺑﻮﻕ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﻓﺤﺶ ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﻴﺎﺩ ﺫﻭﻕ ﻣﻴﻜﻨﻢ ! ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■   جوک خنده دار جدید ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ گمراه کننده ترین چیز تو دنیا بعد از شیطان رجیم تخمه ژاپنیه که تو ظرف آجیل فیگور بادوم به خودش میگیره ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■   جوک خنده دار جدید ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ مورد داشتیم دختره عاشق پسره شده پسره گفته بیخیال من شو ، من جای خوا...

ادامه مطلب

جوک جدید – سری اول اردیبهشت ۹۳

جوک جدید – سری اول اردیبهشت ۹۳

جوک جدید – سری اول اردیبهشت ۹۳ جوک جدید   یکی از فانتزیام به وقوع پیوست! مامانم از بیرون اومد تا اومد از چیپسم برداره گفتم: اول دستاتو بشور! آقا یک حالی داد که نگو فقط یکم شکستگی پاهام اذیتم میکنه ولی تمام کبودیام خوب شده! تازه دکتر گفته: هفته دیگه گچ دست و پامم باز میکنه…!!! ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■   جوک های خنده دار  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ این دستگاه فشار خون مچیا از یخچالم برا خونه واجبتره! میشه باهاشون چند ساعت مهم...

ادامه مطلب