بایگانی برچسب ها: تعداد قربانیان آزار جنسی

زندانی شدن خبرنگار معروف به جرم آزار جنسی

زندانی شدن خبرنگار معروف به جرم آزار جنسی

زندانی شدن خبرنگار معروف به جرم آزار جنسی خبرنگار معروف به اتهام آزار جنسی دختران و بخصوص کودکان ، به ۸ سال زندان محکوم شد که حداقل باید نیمی از آن را سپری کند بیشتر در ادامه بخوانید . . . . . خبرنگار معروف به علت آزار جنسی به ۸ سال زندان محکوم شد ماکس کلیفورد، خبرنگار بنام بریتانیایی، روز جمعه به جرم آزار جنسی چهار زن جوان و نوجوان، به هشت سال حبس محکوم شده که حداقل نیمی از آن را باید سپری کند.هشت اتهام متوجه این شخصیت ۷۱ ساله معر...

ادامه مطلب