بایگانی برچسب ها: تجاوز و فیلمبرداری به زن جوان

تجاوز و فیلمبرداری به زن جوان در مقابل چشمان شوهرش + عکس

تجاوز و فیلمبرداری به زن جوان در مقابل چشمان شوهرش + عکس

تجاوز و فیلمبرداری به زن جوان در مقابل چشمان شوهرش به گزارش محبوب ترین : هق هق گریه های مرد و زنی جوان در پایگاه نهم پلیس آگاهی که قربانی چند انسان نما شده بودند، خبر از رویدادی بس تلخ و شوم می داد . سکوت سنگین افسران پلیس آگاهی نشان می داد سنگینی غمی بسان کوه ها را بر شانه های مرد جوان که جرات بازگویی ابعاد حادثه شوم را نداشت، احساس می کنند. به فاصله کمی از او، زن جوان همانند انسان مسخ شده ای تنها به کف اتاق خیره شده بود و جملات نامفه...

ادامه مطلب