بایگانی برچسب ها: به سلامتی بارون

اس ام اس به سلامتی جدید (۱)

اس ام اس به سلامتی جدید (۱)

اس ام اس به سلامتی جدید (۱) ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ، سلامتی دلتنگا نه دلسنگا، سلامتی سربازا نه چتربازا سلامتی رازدارا نه نازدارا، سلامتی تو دلیا نه تو مخیا سلامتی رفقا نه رقبا ، سلامتی زجر دیده ها سلامتیه خودم و خودت ! ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس به سلامتی جدید  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ این بار به سلامتی زنهایی که مادر نیستند آنهایی که نمی توانند مادر باشند آنهایی که هرگز مادر نخواهند شد آنهایی که قبلا مادر بودند ولی فرزندانشان را از دست داده ا...

ادامه مطلب