بایگانی برچسب ها: با من عاشق

پیامک های عاشقانه – سری دوم فروردین ۹۳

پیامک های عاشقانه – سری دوم فروردین ۹۳

پیامک های عاشقانه – سری دوم فروردین ۹۳ تو همانی که دلم لک زده لبخندش را / او که که هرگز نتوان یافت همانندش را منم ان شیخ سیه رو که در اخر عمر / لای موهای تو گم کرده خداوندش را ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■   پیامک های عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ پیامک های عاشقانه   لـب هایـت را با بـوسه ای می بـندم بـاور کـُن بـوسه نمی فـهمد , آزادی بـیان یـعنی چـه … ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■   پیامک های عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ مجن...

ادامه مطلب