بایگانی برچسب ها: امیر حسین مقصودلو

علت دستگیری امیر تتلو تشویق نمودن جوانان به فساد است !

علت دستگیری امیر تتلو تشویق نمودن جوانان به فساد است !

علت دستگیری امیر تتلو امیر تتلو خواننده زیرزمینی جنجالی بازداشت شد، در ادامه علت دستگیری امیر تتلو ذکر شده است. او که چند روز پیش احضاریه معرفی خود به دادگاه رو دریافت کرده بود بعد از گذشت مدت قانونی از عدم حضور دادسرا بازداشت شددر این مدت وی بارها به این حکم ابلاغیه اعتراض کرده بود.   علت احضاریه و بازداشت برگه احضاریه او توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در فضای مجازی دست به دست می شود در این برگه که تاریخ تن...

ادامه مطلب