بایگانی برچسب ها: اس ام اس عاشقانه جديد

اس ام اس عاشقانه جدید (۴)

اس ام اس عاشقانه جدید (۴)

اس ام اس عاشقانه عشق مثل نماز میمونه!!! وقتی نیت کردی دیگه نباید اطرافت رو نگاه کنی!! ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ وقتــــــــــی از پــشـــــــــت خـــــنـــــــجــر زدی . . فهمــــــیـــــــدم . . . هنــــوز به چشـــــمانـــــــم مــــــبتـــــــلایی ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ نه فرصت ها میتوانند عشق را تغییر دهند و نه گذشت زمان میتواند آسیبی به آن برساند. زمین با تمام هنرهایش ، چگ...

ادامه مطلب