بایگانی برچسب ها: آواره ام

پیامک های عاشقانه – سری اول فروردین ۹۳

پیامک های عاشقانه – سری اول فروردین ۹۳

  پیامک های عاشقانه تو همانی که دلم لک زده لبخندش را / او که که هرگز نتوان یافت همانندش را منم ان شیخ سیه رو که در اخر عمر / لای موهای تو گم کرده خداوندش را ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■   پیامک های عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ لـب  هایـت را با بـوسه  ای می بـندم بـاور کـُن بـوسه نمی فـهمد , آزادی بـیان یـعنی چـه … ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■   پیامک های عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اگه دیدی ۱۰۰ نفر دوست دارن یکیشون منم اگه ۱۰ نفر...

ادامه مطلب