بایگانی برچسب ها: آه و ناله

« شیطان بزرگ تجریش » دستگیر شد !!!

« شیطان بزرگ تجریش » دستگیر شد !!!

« شیطان بزرگ تجریش » دستگیر شد… ساعت حدود ۱۴، پنجم اردبیهشت ماه بود که صدای آژیر تمام فضای خیابان اندرزگو را پر کرد. ماموران از همه طرف آمده بودند و مردم بهت زده ایستادند تا دلیل حضور پلیس را بدانند. مردی که نوجوان ۱۲ ساله ای را در منزل مسکونی اش مورد آزار و اذیت وحشیانه قرار داده بود، توسط پلیس در یک عملیات ضربتی دستگیر شد. ساعت حدود ۱۴، پنجم اردبیهشت ماه بود که صدای آژیر تمام فضای خیابان اندرزگو را پر کرد. ماموران از همه طرف آم...

ادامه مطلب