پيامك به سلامتي

اس ام اس به سلامتی جدید (۱)

اس ام اس به سلامتی جدید (۱)

اس ام اس به سلامتی جدید (۱) ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ، سلامتی دلتنگا نه دلسنگا، سلامتی سربازا نه چتربازا سلامتی رازدارا نه نازدارا، سلامتی تو دلیا نه تو مخیا سلامتی رفقا نه رقبا ، سلامتی زجر دیده ها سلامتیه خودم و خودت ! ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس به سلامتی جدید  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ این بار به سلامتی زنهایی که مادر نیستند آنهایی که نمی توانند مادر باشند آنهایی که هرگز مادر نخواهند شد آنهایی که قبلا مادر بودند ولی فرزندانشان را از دست داده ا...

ادامه مطلب

اس ام اس به سلامتی پدر (۱)

اس ام اس به سلامتی پدر (۱)

اس ام اس به سلامتی پدر اس ام اس به سلامتی پدر جدید همیشه مادر را به مداد تشبیه می کردم، که با هر بار تراشیده شدن، کوچک و کوچک تر می شود… ولی پدر یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ می کند، خم به ابرو نمی آورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست فقط هیچ کس نمی بیند و نمی داند که چه قدر دیگر می تواند بنویسد… ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ به سلامتی پدر ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ به سلامتی پدری که طعم پدر داشتن رو نچشید، اما واسه خیلی...

ادامه مطلب