پيامك ضد پسر

اس ام اس ضد حال به پسر (۱)

اس ام اس ضد حال به پسر (۱)

اس ام اس ضد حال به پسر به رفیقم که تازه ازدواج کرده میگم مهریه چند تا سکه نوشتی؟ میگه: فلان تا(مثلا هزارتا) میگم اوووووه چقدر زیاااااد! ولی خب عیب نداره، همین که بهت زن دادن خودش خیلی خوبه! ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■  اس ام اس ضد پسر ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس ضد حال به پسر شما آقا پسری که ابروهاتو ور میداری که خوشگل بشی، فقط با یه ابرو ورداشتن که خوشگل نمیشی، باید رژ بزنی، دامنم بپوشی که ناز بشی! ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■  اس ام...

ادامه مطلب