دنیای ضرب المثل ها

معنی ضرب المثل بار الاغ را که بردارند . . .

معنی ضرب المثل بار الاغ را که بردارند . . .

معنی ضرب المثل بار الاغ را که بردارند . . . در قدیم مثل های و ضرب المثل های زیادی برای اشخاضی که خصوصیت خاصی داشته اند بکار می رفته است ، در این مطلب معنی و داستان ضرب المثل بار الاغ را که بردارند آورده شده است امید واریم که با خواندن آن لذت ببرید . . . بار الاغ را که بردارند ، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کار می رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به بی...

ادامه مطلب