معما و تست هوش

تست هوش و معما با جواب تعداد افراد داخل باغ

تست هوش و معما با جواب تعداد افراد داخل باغ

تست هوش و معما با جواب تعداد افراد داخل باغ در این معما شما باید هوش خود را محک بزنید و حدس بزنید چه تعداد نفرات داخل باغ سیب هستند ، امیدواریم با خواندن این مطلب لذت ببرید…. معما با جواب عده ای به ترتیب وارد باغی شدند و به شماره ورود خود سیب چیدند … اولی ، یکی . . .  دومی ، دوتا . . .  سومی ، سه تا . . . چهارمی ، چهار تا . . . پنجمی ، پنج تا . . . سپس سیب ها را روی هم ریخته و بطور مساوی بین خود تقسیم کردند … به ه...

ادامه مطلب