فال و طالع بيني

آموزش گرفتن فال با طاس + تصاویر

آموزش گرفتن فال با طاس + تصاویر

آموزش گرفتن فال با طاس آموزش نحوه گرفتن فال با طاس ، برای گرفتن این فال به سه عدد طاس و صفه نیاز است . طاس ها باید با دست چپ و از فاصله کمی بر روی صفحه ریخته شوند که بر حسب وضعیتی که قرار می گیرند می توانند یک ، دو و یا سه خانه را اشغال کرده و عددی از یک تا شش برای آن خانه نشان دهند.بیشتر در ادامه….   نحوه ی گرفتن فال با طاس برای انجام این فال به سه عدد طاس کوچک و همچنین صفحه ای شبیه به تصویر زیر احتیاج دارید. برای تهیه...

ادامه مطلب