خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
خانه » پيامك » پيامك عاشقانه » اس ام اس زیبای عاشقانه (۳)

اطلاعیه سایت

7492210797

اس ام اس زیبای عاشقانه (۳)

sms645df5r8s-mahboobtarin-ir

اس ام اس زیبای عاشقانه – سری سوم

ما زخم ترین شاخه ی این جنگل خشکیم

تیغ و تبری نیست که ما را نشِناسد !

■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■

من به بعضی چهره ها چون زود عادت می کنم

پیششان سر بر نمی آرم ، رعایت می کنم !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

چه بگویم که زبانم دگر گویا نیست

قصه غصه و غم به همین آسانیست !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

بر لبم کس خنده ای هرگز مدید الا مگر

در میان گریه بر احوال خود خندیده ام

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع

قصه ی ما دو سه دیوانه دراز است هنوز !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

تسبیح شیخ پاره شد و دانه دانه شد

از بس که استخاره زدم تا ببینمت !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

تا رفته ای ، شمار شب و روزها کنم

ایام عمر من همه یوم الحساب بود !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالی است

شب چنین ، روز چنان ، آه چه مشکل حالی است !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

شهید نیستم اما تو کوچه ی خود را

به پاس این همه سرگشتگی به نامم کن !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

دریا اگر سر می زند بر سنگ ، حق دارد

تنها دوای درد عاشق ناشکیبایی است !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

سنگدل با من مدارا کن ، فراموشم مکن

بر مزارم این غبار از سنگ هم سنگین تر است

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

گرچه می دانم نمی آیی ولی هردم ز شوق

سوی در می آیم و هر سو نگاهی می کنم !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی

کی بود ؟ کجا رفت ؟ چرا بود ؟ چرا نیست ؟

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان

تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

ساعت عشق به سر میکوبد

که زمان رفت و نیامد یارت

گفتمش ساعت دیوانه بخواب

تا نگاهم ندهد آزارت !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

شمعم شکفته بود که خندد به روی تو

افسوس ای شکوفه ی خندان نیامدی !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

بلای عشق را جز عاشقِ شیدا نمی داند

به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

من هجرِ یار دیده ام و باز زنده ام

این شرطِ عاشقی نبود ، خاک بر سرم !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

نیازارم ز خود هرگز دلی را

که می ترسم در او جای تو باشد !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل

امّا چه غم ، غمی که خدا می دهد به دل ؟

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

گفتی که به دلشکستگان نزدیکیم

ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

تا کی تحمل غم و تا کی خدا خدا ؟

دیگر ز یاد برده گمانم مرا خدا …

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

عشق ، بازیست نه بازی که مرا مات کنی

نازنیا دل من صفحه شطرنج که نیست !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست

همه با قافیه ی “عشق” مصیبت دارند…

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

بسته راه نفسم بغض و دلم شعله ور است

چون یتیمی که به او فحش پدر داده کسی !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

پروانه وش از عشق تو در آتشم امشب

میسوزم و با این همه سوزش خوشم امشب !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

می روی و گریه می آید مرا

ساعتی بنشین که باران بگذرد

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

اگرچه نیت خوبیست زیستن

اما خوشا که دست به تصمیم دیگری بزنیم !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

من آسمان پر از ابرهای دلگیرم

اگر تو دلخوری از من ، من از خودم سیرم !

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ اس ام اس زیبای عاشقانه  ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 

هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد

وای از این عمر که با میگذرد ، میگذرد !

 

 

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز